Szkolenie

Ośrodek Szkolenia Kierowców "Tadeusz Grygo" - najlepszy sposób by zdobyć prawo jazdy.
Nauka jazdy w Suwałkach nie musi być trudna!

Kategorie

Kategoria A1
Motocykl o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW (15KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg

Kategoria A2
Motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (47,59KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg. Minimalny wiek - 18 lat.

Kategoria A
Motocykl o pojemności skokowej silnika przekraczającej 125 cm3 , który może osiągnąć prędkość co najmniej 100 km/h. Wymagany wiek - 24 lata lub 20 lat, pod warunkiem posiadania 2-letniego doświadczenia z kategorią A2.

Kategoria B
Pojazd o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie przekraczających 3,5 t.

Kategoria B+E
Pojazd określony w kategorii B, łącznie z przyczepą.

Kategoria C
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczający 3,5 t.

Kategoria C+E
Pojazd określony w kategorii C, łącznie z przyczepą.

Kategoria D
Autobus.

Kliknij w link poniżej, aby przeczytać przepisy kodeksu drogowego:

KODEKS DROGOWY