Pierwszy krok

Ośrodek Szkolenia Kierowców "Tadeusz Grygo" - najlepszy sposób by zdobyć prawo jazdy.
Nauka jazdy w Suwałkach nie musi być trudna!

Kategorie

Kategoria A1
Motocykl o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW (15KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg

Kategoria A2
Motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (47,59KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg. Minimalny wiek - 18 lat.

Kategoria A
Motocykl o pojemności skokowej silnika przekraczającej 125 cm3 , który może osiągnąć prędkość co najmniej 100 km/h. Wymagany wiek - 24 lata lub 20 lat, pod warunkiem posiadania 2-letniego doświadczenia z kategorią A2.

Kategoria B
Pojazd o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie przekraczających 3,5 t.

Kategoria B+E
Pojazd określony w kategorii B, łącznie z przyczepą.

Kategoria C
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczający 3,5 t.

Kategoria C+E
Pojazd określony w kategorii C, łącznie z przyczepą.

Kategoria D
Autobus.

Od czego zacząć?

Drodzy przyszli kursanci, od 19 stycznia 2013r. obowiązują nowe zasady zapisów na kursy prawa jazdy. Poniżej przygotowaliśmy poradnik jak krok po kroku zapisać się na kurs. Czyli jak uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę* – PKK. Dzięki niemu nie zostaniesz odesłany z ośrodka z kwitkiem, że np. nie dostarczyłeś do wydziału komunikacji orzeczenia lekarskiego lub zdjęcie ma złe wymiary...

Krok pierwszy - orzeczenie lekarskie

Pierwszym krokiem jest udanie się do lekarza uprawnionego do badań kierowców po orzeczenie dopuszczające nas do kursu na daną kategorią prawa jazdy.

Krok drugi - fotograf

Potrzebujemy zdjęcie o wymiarach 35 mm na 45m, lewy półprofil, odsłoniete lewe ucho - będzie ono potrzebne przy składaniu dokumentów.

Krok trzeci - wniosek o wydanie prawa jazdy

Wniosek o wydanie prawa jazdy jest kolejnym, niezbędnym dokumentem przy uzyskiwaniu profilu kandydata. Można go otrzymać i wypełnić bezpośrednio w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym w wydziale komunikacji. (pobierz wniosek o wydanie prawo jazdy)

Krok czwarty – obligatoryjny, w indywidualnych przypadkach

- Oświadczenie od rodziców /opiekunów prawnych/ dla osób które nie ukończyły 18 roku życia (przy kat. AM, A1, B1, T),
- Osoba zamieszkująca w innym mieście niż jest zameldowana może wyrobić PKK w dowolnym Urzędzie Miasta ale należy złożyć ośwadczenie o takim zamieszkaniu bez konieczności wysyłania dokumentów do Urzędu gdzie jest zameldowana (pobierz oświadczenie o miejscu zamieszkania)
- Upoważnienie do złożenia dokumentów o PKK
Osoba która chce aby ktoś złożył w jej imieniu dokumenty (brak czasu, inne miejsce zamieszkania) powinna wydać upoważnienie osobie, która składa za nią dokumenty tu jednak potrzebna jest opłata skarbowa 17 zł.

Krok piąty

Udajemy się do Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego - wydział komunkacji
Dokumenty możemy dostarczyć
-osobiście
-osoba upoważniona
-przesłać pocztą
-przesłać pocztą elektroniczną posiadając "podpis bezpieczny"

Dokumenty jakie składamy to:
- orzeczenie lekarskie
- zdjecie
- wniosek który wypełnimy w Urzędzie
- kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),
- kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),
- kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

Ewentualnie indywidualne przypadki:
- zgoda rodziców
- upoważnienie do złożenia dokumentów
- opłata skarbowa
Po dostarczeniu tych dokumentów otrzymujemy od ręki numer Profilu Kandydata na Kierowcę - PKK ewentualny czas oczekiwania to 2 dni robocze. (zobacz wzór numeru PKK)

Krok szósty

Posiadając numer profilu Kandydata na Kierowcę można zapisać się na kurs prawa jazdy.

* Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczy dokument, generowany w systemie "Kierowca", zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy, pozwolenie do kierownia tramwajem). Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.

PKK wydaje się w przypadku:
ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie,
rozszerzenia uprawnień,
wymiany prawa jazdy z zagranicy (z wymaganym egzaminem teoretycznym),
sprawdzenia kwalifikacji (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego):
- przywrócenia uprawnień cofniętych powyżej 1 toku,
- przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,
- zwrotu prawa jazdy zatrzymanego conajmniej od 1 roku,
posiadającego uprawnienia do jazdy pojazdami z automatyczną skrzynią biegów ubiegającego się o uprawnienia bez ograniczeń,
w przypadku ubiegania się ponownie o uprawnienia po rocznej przerwie (dokumenty przesłane przez WORD po niezdanym egzaminie zobacz Informacja o Profilu Kandydata na Kierowcę przedstawiona przez PWPW